0item(s)

Nu aveti produse in cosul de cumparaturi.

Product was successfully added to your shopping cart.
cod: LG5545

Scrieri. Vol. 3. Comentarii la Epistolele lui Pavel catre Romani si Galateni

Fii primul care lasa o impresie

Cod produs: LG5545
Autor: Martin Luther
Editura: Logos
50,00 RON

Disponibilitate: In stoc

Detalii

TITLUL ORIGINAL: Luther

Martin Luther (1483-1546): născut în Eisleben, Germania, devine călugăr în 1505 şi preot în 1507; din 1508 este profesor la Universitatea din Wittenberg; în 1517 afişează Cele 95 de teze; este excomunicat în 1520, iar în 1521, chemat la Dieta din Worms; între 1521-1534 traduce Biblia în limba germană, traducere care rămîne pînă în zilele noastre cea mai cunoscută în această limbă.

 

Kurt Aland, ed. (1915-1994) a fost un reputat teolog german și profesor universitar, specializat în critica textuală a Noului Testament. Născut în Berlin-Steglitz, a absolvit în 1933 Universitatea  Friedrich-Wilhelms din Berlin, unde a studiat teologia, dar și filozofia, arheologia și istoria. Este numit paroh în Berlin-Steglitz în 1944, iar la finalul celui de-al Doilea Război Mondial, lector la facultatea de teologie Humboldt din Berlin. În 1947 este numit profesor la Universitatea Martin Luther din Haale-Wittenberg – una din cele mai vechi universități din Germania și important centrul educațional și economic din Germania de Est. Militează pentru libertatea de exprimare și încetarea oprimării bisericii în Germania Democrată. Criticile la adresa regimului marxist îi aduc persecuții, așa că în 1953 este arestat pentru trei luni, iar în 1958 își pierde postul de la Universitate. În luna septembrie a aceluiași an reușește să treacă în Berlinul de Vest și în 1959 este numit profesor universitar la Universitatea din Münster. Fondează Institutul pentru Cercetare în Critica Textuală a Noului Testament („Institut für neutestamentliche Textforschung”), al cărui director va fi pînă în 1983. Autor prolific, s-a remarcat îndeosebi prin  Novum Testamentum Graece(Noul Testament în greacă), apărut în 1979 (cunoscut și sub numele de Nestle-Aland). Unul dintre ultimii învățați cu o arie largă de preocupări, într-o perioadă în care domină specializarea restrînsă, Aland a publicat și în domeniul istoriei Bisericii, remarcîndu-se prin lucrările sale despre istoria timpurie, istoria Reformei, istoria pietismului și a trezirilor spirituale. Lucrările sale s-au bucurat de o apreciere critică elogioasă datorită profunzimii și comprehensivității cunoașterii surselor. Membru a mai multor societăți academice, a primit de trei ori titlul de doctor honoris causa, precum și numeroase premii, dintre care amintim „Luther Medal”, de la Universitatea Halle-Wittenberg.

 

TRADUCĂTOR:

Petru Forna (†2006), prof. dr. la Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, a fost unul dintre puţinii specialişti în istoria limbii germane şi în literatura germană veche şi medie. Ca traducător, s-a remarcat prin titluri prestigioase ca Heinrich Böll, Opiniile unui clovn, Fotografie de grup cu doamnă, Destinul unei ceşti fără toartă; Friederich Dürrenmatt, Dramaturgice şi critice; Walther von Vogelweide, Poezii; Christoph Hein, Prietenul străinSfârşitul lui Horn; Wilhelm König, Mai aproape de cer; Johannes Weidlein, Imaginea germanului în literatura maghiară. Ambasador al României la Viena între 1992-1994.

 

Iancu Moscovici s-a născut în 20 noiembrie 1923, în Hîrlău, judeţul Iaşi. A studiat teologia la Cluj-Napoca şi a fost preot luteran în Bucureşti, pînă în 1990, cînd a plecat în Norvegia şi a locuit apoi în Germania, unde a fost preot în Hamburg. Timp de 30 de ani, din 1971 pînă în 2001, a redactat programe creştine radio pentru România, care au fost transmise săptămînal prin Trans World Radio, Monte Carlo. Iancu Moscovici a murit în 28 mai 2002.

 

SUBIECT:

Volumul 3 din Martin Luther, Scrieri, conține trei lucrări cardinale pentru teologia reformatorului – Comentariul la Epistola către Romani,Comentariul la Epistola către Galateni și Catehismul mic cu scurte explicații. Cele două comentarii sunt prezentate într-o ediție prescurtată, realizată de reputatul prof. Kurt Aland și publicată inițial în Luther Deutsch, Die Werke Martin Luthers in neuer Auswahl für die Gegenwart(Editura Vandenhoeck & Ruprecht, Germania, 1991). Catehismul mic cu scurte explicații este tradus după ediția 1986 a Bisericii Evanghelice a Uniunii şi a Bisericii Evanghelice Luterane Unite a Germaniei.

 

DISPONIBILITATE: în stoc

REZUMAT:

Volumul 3 din scrierile lui Martin Luther continuă selecția de scrieri definitorii pentru Reformă din volumele anterioare. Textele comentariilor sunt prezentate într-o ediție prescurtată, realizată de prof. Kurt Aland și publicată în Luther Deutsch, Die Werke Martin Luthers in neuer Auswahl für die Gegenwart (Editura Vandenhoeck & Ruprecht, Germania). Ediția reține pasajele esențiale pentru gîndirea reformatoare a lui Luther și omite punctele de vedere asupra cărora Luther va reveni ulterior și le va modifica sau chiar va renunța la ele. Această ediție se bucură de o reputație deosebită în lumea teologilor luterani și prezintă avantajul unei brevități accesibile, îmbinate cu fluența lecturii.

 

Comentariul la Epistola către Romani, și nu lucrarea Cele 95 de teze, este considerat de mulți drept punctul de pornire al Reformei, deoarece frămîntarea lui Luther cu textul epistolei, îndeosebi cu expresia „o neprihănire pe care o dă Dumnezeu”, l-au făcut să pună sub semnul întrebării teologia faptelor prevalentă în vremea sa și să dezvolte teologia Crucii. În toamna anului 1515 Luther a început o serie de prelegeri despre Epistola către Romani, concepute pentru studenții săi de la universitate. În timp ce își pregătea cu multă sîrguință aceste prelegeri, a realizat treptat că tema centrală a epistolei o constituie mîntuirea numai prin har, numai prin credință. Frămîntările lui au plecat de la fraza „în ea [în Evanghelie] este descoperită o neprihănire, pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la credinţă” (Rom. 1:17). Luther se frămînta deja de mulți ani cu dorința de a duce o viață neprihănită, pentru că știa că ea este cerută de Dumnezeu de la toți oamenii. Dar neprihănirea lui Dumnezeu era înțeleasă la acea dată de teologi ca o neprihănire a faptelor, la care se ajunge prin păzirea poruncilor, în timp ce acest verset spunea altceva – că ea este darul lui Dumnezeu. Adevărul acesta a aprins gîndirea și viața spirituală a profesorului-călugăr, ducînd în cele din urmă la Reformă. Comentariul la Romani prezintă cele mai timpurii cristalizări ale teologiei evanghelice a lui Luther, pe care el avea să o descrie drept „teologia Crucii”.

 

Comentariul la Epistola către Galateni este considerat o lucrare esențială pentru înțelegerea teologiei Reformei și a doctrinei protestante a justificării numai prin credință. Considerată o carte de căpătîi în luteranism, influența ei s-a extins și în afara acestuia. Charles Wesley o desemnează drept cartea care i-a schimbat viața, iar John Bunyan (autorul lucrării clasice Întîmplările pelerinului în călătoria sa) spunea: „Eu unul dau întîietate acestei cărți a lui Martin Luther despre Galateni față de oricare alta, din cîte am văzut, în afară de Sfînta Biblie.” Luther prezintă cu vigoare doctrina neprihănirii numai prin credință adoptînd aceeași poziție a antitezei depline între lege și credință prezentate de apostolul Pavel. Sub lege, Dumnezeu ne apare ca un judecător a cărui mînie încercăm să o abatem de la noi prin fapte bune. Dar natura noastră păcătoasă ne împiedică să îndeplinim cerințele unui Dumnezeu care, prin natura Sa, cere perfecțiune, fapt care ne ține sub păcat, în moarte și robi Diavolului. În Hristos, Dumnezeu ne arată că nu mai cere nimic de la noi, ci ne iubește și este gata să ne ofere iertarea Sa deplină, garantată prin sîngele Crucii. Dacă Îl vedem pe Hristos răstignit și ne punem încrederea în Dumnezeu, acesta devine un tată iubitor, dornic să ne dea lucruri bune pentru că nu mai suntem sub lege, ci sub har, care ne aduce libertate, speranță și dorința să facem fapte bune nu dintr-o inimă plină de amărăciune și disperare, ci din voia noastră. Comentariul lui Luther la Epistola către Galateni continuă și acum, după o jumătate de mileniu, să-i surprindă prin forța și relevanța sa, deopotrivă pe specialiști sau profani. Aici este clar prezentată doctrina neprihănirii prin credință, neputința Legii de a ne aduce favoarea divină și soluția lui Dumnezeu prin Cruce, prin Hristos, prin credință.

 

Catehismul mic (Der Kleine Katechismus), cunoscut și sub numele deCartea mică de învățătură, a fost scris de Luther pentru instruirea copiilor și servitorilor de către capul familiei și publicat prima dată în 1529. El reprezintă un rezumat al Catehismului mare și trece în revistă Cele Zece Porunci, Crezul Apostolic, Rugăciunea Tatăl nostru, Sacramentul Botezului,  Cina Domnului, rugăciuni, rînduieli pentru viață și mărturisirea păcatelor. Este redactat în forma tradițională de întrebare-răspuns și a fost inclus în Cartea Concordiei ca rezumat definitoriu al credinței luterane. Este considerat una dintre cele mai influente lucrări ale Reformei, întrucît, deși nu are profunzimea teologică a altor cărți, a servit la educarea în credința luterană a nenumărate generații de copii. Istoricul Williston Walker  îl descrie în O istorie a Bisericii creștine drept „unul dintre cele mai nobile monumente ale Reformei”. Catehismul mics-a bucurat imediat după publicare de o popularitate uluitoare. Folosit inclusiv în zilele noastre în Biserica Evanghelică și republicat în numeroase ediții, el se remarcă prin claritatea cu care prezintă învățăturile Reformei, înțelegerea poruncilor lui Dumnezeu, a jertfei lui Hristos, a sacramentelor și a modului în care credința trebuie transpusă în viața de zi cu zi.

 

GRUPURI ŢINTĂ:

  • orice cititor dornic să-şi îmbunătăţească cultura generală, avînd acum, pentru prima dată după 500 de ani, posibilitatea să lectureze în limba română scrieri care au marcat istoria bisericii creştine, în special, şi a omenirii, în general;
  • studenţi la facultăţile umaniste, cît şi la seminarii şi colegii biblice;
  • credincioşi din confesiunile tradiţionale (ortodocşi, romano-catolici sau greco-catolici) care doresc să aibă acces nemijlocit la scrierile care au dus la apariţia Reformei;
  • credincioşi protestanţi, evanghelici şi neoprotestanţi care doresc să cunoască ideile care au stat la baza teologiei şi practicilor din bisericile lor.

 

CARACTERISTICI SPECIALE:

  • traducere superbă, realizată de prof. dr. Petru Forna (†2006), specialist în istoria limbii germane şi în literatura germană veche şi medie (comentariile la Romani și Galateni)
  • selecție a pasajelor-cheie pentru gândirea reformatorului, făcută de dr. Kurt Alland (†1994), un specialist în istoria Reformei, care a păstrat astfel din voluminoasele comentarii doar secțiunile asupra cărora Martin Luther nu și-a schimbat opinia teologică ulterior;
  • traducere fidelă tradiției și practicii reformate a Catehismului micfăcută de pastorul luteran Iancu Moscovici (†2002), originar din România și ulterior emigrat în Germania, unde a slujit ca preot în Hamburg;
  • ediţie-eveniment, în format deosebit de elegant, pe hîrtie volumică lux-crem, import Finlanda, cu copertă tare, piele de legătorie şi imprimare cu folie aurie.

 

  1. Fii primul care lasa o impresie

Ce parere aveti despre acest produs?

LIVRAREA COMENZILOR / COLETELOR

 

Magazinul nostru livreaza comenzi / colete in Romania si oriunde in lume prin:

 

Livrare in Romania:

Posta Romana (oriunde in Romania), cu ridicare de la Oficiul Postal de care apartineti.

Curier Rapid GLS (oriunde in Romania), cu livrare direct la domiciliul sau locul dvs de munca.

Pentru curier rapid, NU se percepe taxa pentru kilometri suplimentari. Taxa este unica indiferent de greutate, rambus sau locatie.

 

Livrare in strainatate:

Posta Atlassib;

Tabita Tour;

Posta Romana Internationala Clasica;

Posta Romana Internationala Rapida (EMS);

Curier Rapid International GLS;

 

Costuri

 

- Costurile de livrare sunt suportate de catre client sau de catre magazinul nostru atunci cand exista promotii sau gratuitate la costurile de livrare;

- Taxele de transport difera in functie de operatorul cu care se efectueaza livrarea (Posta Romana, Curier Rapid, etc), in functie de greutate si rambus;

- Pentru livrarea in strainatate, costurile difera in functie de tara si de greutate;

- Costurile de transport sunt calculate si afisate automat de catre sistemul nostru, in momentul adaugarii produselor in cos;

- In strainatate livram numai dupa ce in prealabil clientul a platit costul produselor si taxele de transport.

Magazinul nostru are integrata o modalitate de afisare in mod automat a costurilor de livrare atat pentru Romania cat si pentru strainatate.

Pentru a afla costurile de transport aferente comenzii dvs, plasati o comanda, alegeti tara si modalitatea de livrare si sistemul nostru va calcula automat costul livrarii.

Va multumim!

MODALITATI DE PLATA

 

Magazinul nostru va ofera posibilitatea sa platiti prin cele mai diverse metode. Alege orice modalitate de plata ti se potriveste de mai jos. Modalitatile de plata de mai jos, va vor fi afisate in momentul in care plasati comanda.

 

1. Plata rambus - platesti cand ridici coletul fie de la oficiul postal de care apartii (pentru livrarea prin Posta Romana), fie de la curier (pentru livrarea prin curier rapid);

2. Plata prin transfer bancar - platesti de la banca prin ordin de plata sau online prin transfer bancar. De preferat pentru clientii din strainatate.

La plasarea comenzii pe site ti se va afisa aceasta modalitate de plata. Odata selectata ti se va deschide o casuta in care vei primi automat toate detaliile pentru plata prin transfer bancar (IBAN-ul contului, numele bancii, etc)

3. Plata online cu cardul - platesti online cu cardul de oriunde esti;

4. Plata prin Western Union - optiune valabila doar pentru clientii din strainatate. Optiunea ti se va afisa in mod automat numai daca ai ales pentru livrare o alta tara decat Romania. Odata selectata aceasta optiune, ti se va afisa in mod automat un mesaj in care vei primi toate detaliile necesare pentru transferul banilor prin Western Union;

5. Plata prin MoneyGram - optiune valabila doar pentru clientii din strainatate. Optiunea ti se va afisa in mod automat numai daca ai ales pentru livrare o alta tara decat Romania. Odata selectata aceasta optiune, ti se va afisa in mod automat un mesaj in care vei primi toate detaliile necesare pentru transferul banilor prin MoneyGram.

Va multumim!

Pentru detalii suplimentare va rugam sa ne contactati la:

Telefon: 0746.451.355

              0762.017.078

       

 

POLITICA DE RETUR

 

In conformitate cu dispoziţiile OG nr. 130/2000, art. 4, alin.b: "Consumatorul are dreptul sa notifice in scris comerciantului ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea produsului”.

Magazinul nostru a extins termenul de retur la 30 de zile calendaristice.

Magazinul nostru verifica cu grija fiecare produs pe care il pregateste in vederea expedierii catre cumparatori. Dar, in cazuri exceptionale in care produsele expediate au diferite defecte acestea vor fi returnate si inlocuite cu altele fara defect. Daca produsele sufera deteriorari in urma transportului, magazinul nostru va retrimite un colet nou cu alte produse pe cheltuiala noastra.

Cumparatorul are dreptul sa solicite schimbarea produsului cu unul conform, sau poate solicita returnarea banilor. In cazul in care produsul respectiv nu mai exista pe stoc, se va restitui contravaloarea lui.

Pentru ca produsele returnate sa fie inlocuite cu altele conforme, plata transportului intra in responsabilitatea noastra.

Daca un produs oferit de magazinul nostru este diferit fata de descrierea lui de pe site, il puteti returna respectand prevederile Politicii de Garantie si Retur a produselor, in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

Orice reclamatie privind produsele livrate va fi adusa la cunostinta noastra in maxim 24 de ore de la primirea comenzii. Magazinul nostru o va solutiona in maxim 3 zile din momentul solicitarii.

In cazul in care coletul nu a ajuns in buna stare la dumneavoastra sau produsele prezinta defecte, clientul poate cere returnarea banilor, dar nu si despagubiri suplimentare. Cheltuielile aferente returnarii produselor intra in responsabilitatea vanzatorului.

Va multumim!